Afdrukken

Top u heeft ons gevonden! Welkom op de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee

antennas 55912 960 7203

De digitalisering verandert onze samenleving in een razendsnel tempo. Er is een wereld aan het ontstaan waarin alles en iedereen draadloos en snel met elkaar ‘moet’ kunnen communiceren. Dit levert praktische toepassingen op, maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze almaar toenemende hoeveelheid straling nadelige effecten heeft op onze gezondheid. Grote groepen mensen signaleren al jarenlang dat zij (ernstige) gezondheids­klachten ervaren door deze straling.

Het standpunt van de Gezondheidsraad en het Agentschap Telecom is dat straling geen gezondheids­klachten zou kunnen opleveren zolang het maar binnen de vastgestelde blootstellingsnormen blijft. Helaas blijkt de overheid ons niet van eerlijke en volledige informatie te voorzien. Uit vele duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is allang gebleken dat dit standpunt niet overeen komt met de werkelijkheid. Ook ver beneden de normen heeft straling aantoonbare biologische effecten en verstoort het vele processen in ons lichaam.

Bron: https://stralingsbewust.info/

In dit verband willen we de aandacht vestigen op het volgende artikel (van 8 feb. 2017): Overheid negeert ongemakkelijke waarheid: Draadloze techniek brengt ernstige schade toe aan onze gezondheid.

Bron: www.stopumts.nl

Opmerkingen:

Voor het onderwerp Electromagnetische Straling en de effecten daarvan op de gezondheid en de natuur bestaan er verschillende goede websites. Daarom blijft de informatie op deze website beknopt. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van en verwezen naar sites met meer informatie.

Meest recente toevoegingen:

1. Een rapport opgesteld op verzoek van  de EU-commissie Science and Technology Options Assessment (STOA) met als titel "Health Impact of 5G" (onder Info>Publicaties) 2. Publicatie over de werking van zendmasten onder Info>Websites 3. De vier presentaties van de dialoogavond bij de gemeente Goeree-Overflakkee op 8 okt. 2020 (onder Informatie over 5G) 4. Video 19 onder "Video's": Hoe machtig is de mobiele telefoon lobby (sept. 2016) 5. Nieuw submenu "EHS", en een eerste beschrijving van een geval van EHS 6.Drie video's onder 5G>5G Informatie: een video-presentatie, die kernachtig feit en fabel rond 5G onderscheidt, een video-presentatie: "Vandaag de bij, morgen wij ...?" en een video "5G Wireless is Not Safe" (door Frank Clegg, voormalig president van Microsoft Canada) 7. Artikel, uit aug. 2017,  over de negatieve effecten van electro-magnetische straling op bijen (in het Engels). 8. Artikel over het effect van straling op insecten: een samenvatting in het Nederlands (okt. 2020) en het oorspronkelijke artikel in het Duits (maart 2020) 9. Brief opgesteld door Duitse artsen en psychotherapeuten aan Angela Merkel om 5G te stoppen (12 april 2020) 10. Het Australische Mount Nardi bio-diversiteits-onderzoek (dat te vinden is onder Straling > Effecten op de Natuur) 

The world is not dangerous because of those who do harm, but because of those who look at it without doing anything ” - Albert Einstein

"From the current vast scientific literature, it is obvious we must proceed with caution before immersing the citizens in more and more artificial electromagnetic fields. We may, as matter of fact, already be gravely endangering our current as well as coming generations. To not act today, may prove a disaster tomorrow, and such lack of action may again result in the classical ‘late lessons from early warnings" - Zweedse neurowetenschapper Prof. Olle Johansson