Afdrukken

Welkom op de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee

Meest recente toevoegingen: 1. Publicatie: Is the sky really falling? Een artikel van Arthur Firstenberg (26 maart 2020) 2. Video: Oncoloog Dr. van Tilburg geeft aan dat artsen meer open dienen te staan voor stralingsproblematiek

Top u heeft ons gevonden!

antennas 55912 960 7203

De digitalisering verandert onze samenleving in een razendsnel tempo. Er is een wereld aan het ontstaan waarin alles en iedereen draadloos en snel met elkaar ‘moet’ kunnen communiceren. Dit levert praktische toepassingen op, maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze almaar toenemende hoeveelheid straling nadelige effecten heeft op onze gezondheid. Grote groepen mensen signaleren al jarenlang dat zij (ernstige) gezondheids­klachten ervaren door deze straling.

Het standpunt van de Gezondheidsraad en het Agentschap Telecom is dat straling geen gezondheids­klachten zou kunnen opleveren zolang het maar binnen de vastgestelde blootstellingsnormen blijft. Helaas blijkt de overheid ons niet van eerlijke en volledige informatie te voorzien. Uit vele duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is allang gebleken dat dit standpunt niet overeen komt met de werkelijkheid. Ook ver beneden de normen heeft straling aantoonbare biologische effecten en verstoort het vele processen in ons lichaam.

Bron: https://stralingsbewust.info/

In dit verband willen we de aandacht vestigen op het volgende artikel (van 8 feb. 2017): Overheid negeert ongemakkelijke waarheid: Draadloze techniek brengt ernstige schade toe aan onze gezondheid.

Bron: www.stopumts.nl

Opmerkingen

Voor het onderwerp Electromagnetische Straling en de effecten daarvan op de gezondheid en de natuur bestaan er verschillende goede websites. Daarom blijft de informatie op deze website beknopt. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van en verwezen naar sites met meer informatie.

The world is not dangerous because of those who do harm, but because of those who look at it without doing anything ” - Albert Einstein