Afdrukken

5G aarde windmolensOp de website van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden is onder meer de volgende tekst te vinden:

5G is de vijfde generatie mobiele telecommunicatie. Het is de opvolger van de huidige, vierde generatie van mobiele telecommunicatienetwerken. Belangrijke verschillen met 4G zijn dat er bij 5G een veel snellere data-overdracht mogelijk is, dat de reactietijd veel korter is en verbindingen betrouwbaarder zijn. Bovendien kunnen antennes van basisstations met 5G voor meer apparaten tegelijkertijd een draadloze verbinding verzorgen dan 4G. Ook verbruiken apparaten met 5G minder energie voor het zenden en ontvangen. De eigenschappen van 5G zorgen ervoor dat 5G niet alleen de toenemende vraag naar mobiele data kan opvangen, maar ook een scala aan nieuwe toepassingen mogelijk maakt. Denk aan ziekenhuisoperaties op afstand, zelfrijdende auto’s en virtual reality. Maar bijvoorbeeld ook drones die pakketjes afleveren en verregaande automatisering en robotisering van industriële productieprocessen, zoals volautomatische containerterminals.

Bron: www.kennisplatform.nl

Bij bovenstaande tekst willen we de volgende kanttekening plaatsen. Deze uitleg is te zien als een positief ‘verkooppraatje'. Dat er aan invoering van 5G mogelijk ook gezondheidsrisico’s zijn verbonden, wordt niet genoemd. Dat nog geen enkel onderzoek heeft aangetoond dat 5G veilig is voor mens, dier en milieu, wordt ook niet vermeld.

Kortom men vertelt maar de helft van het verhaal.

De Gezondheidsraad heeft bevestigd dat er nauwelijks onderzoek gedaan is naar mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. Ze heeft in een uitzending van RTL Z van 9 september 2019 aangegeven dat er veel zakelijke belangen zijn om 5 G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de mogelijke consequenties zijn.

Om invoering van 5 G tegen te gaan is de pas opgerichte stichting stop5Gnl van plan om een kort geding tegen de Nederlandse staat aan te spannen. Voor meer informatie hierover zie hun site www.stop5Gnl.nl

Voor wat betreft het onderwerp gezondheid bestaat er een een informatieve publicatie met als titel "Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes". Hierin worden feiten en fabels rond dit onderwerp gescheiden.