Afdrukken

Jaarverslag 2018 Werkgroep Straling Bewust Goeree-Overflakkee

hand 2811679 340 2018De werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee is in 2017 opgericht omdat men zich grote zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s van mobiele communicatie.  Dat er gezondheidsrisico’s zijn blijkt uit duizenden onderzoeken. ( Zie ook het BioInitiative report van 2012). In tegenstelling tot andere landen neemt de Nederlandse overheid geen maatregelen om deze risico’s te beperken en doet ook niet aan actieve voorlichting. De meeste mensen zijn zich dan ook niet bewust van de risico’s en nemen dan ook geen maatregelen. De werkgroep stelt zich tot doel om de bewustwording omtrent dit onderwerp te vergroten en ook om aan te geven hoe men deze risico’s kan beperken  door maatregelen die men zelf kan nemen.

Naar aanleiding van de lezing heeft er met verschillende mensen een mailwisseling plaatsgevonden en is er een gesprek geweest met de directeur van de chr. basisschool  in Melissant.

In de planning voor 2019:

- een lezing organiseren over 5G

- een eigen website

- samenwerking met Zeeuws Platform Stralingsrisico

Met vriendelijke groeten,

Akkie Krouwel